Privacyverklaring


Inleiding  
Balance for Health neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel wij dit doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@balanceforhealth.nl.  

Wie is Balance for Health?  
Balance for Health is een eenmanszaak, gevestigd op Dordtsestraatweg 247 in Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71381910.  
Balance for Health is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Hoe gebruikt Balance for Health uw gegevens?  
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waardoor Balance for Health persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Balance for Health voor het betreffende specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om de gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Balance for Health worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles onderverdeeld per type gegevensstroom.  

Dienstverlening, klantbeheer en financiële administratie  
Doeleinde: Financiële administratie  
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaand saldo  
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf  
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden  
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
Doeleinde: Facturatie  
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden  
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  
   
Marketing  
Doeleinde: Nieuwsbrief  
Gegevens: Naam, E-mailadres, Social media account  
Grondslag: Gerechtvaardigd belang  
Betrokken belang: Commercieel belang  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Website  

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews  
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht  
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Cookies
De website maakt gebruik van 'Sessiecookies' die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat u het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van uw apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten;  
Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de Persoonsgegevens die we van u opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. U kunt de cookies verwijderen door de instructies van uw apparaatvoorkeuren te volgen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze site niet goed werken en kan uw ervaring online beperkt is. 
 
Beveiliging en fraudebestrijding  
Doeleinde: Identiteitsverificatie  
Gegevens: Afbeelding zorgverzekeringspas, BSN-nummer  
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  
Doeleinde: Beveiliging van gegevens  
Gegevens: Afbeelding, BSN-nummer  
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  
 
Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?  
Balance for Health heeft gegevens over u in bezit, omdat u deze gegevens aan ons verstrekt hebt.  
 
Wat zijn uw rechten?  
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:  
Inzage  
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt inzien die bij Balance for Health over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.  
Wijzigen  
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt ingezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in je account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Balance for Health. U kunt verzoeken dat Balance for Health uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.  
Beperken van verwerking  
U hebt daarnaast, onder voorwaarde, het recht om Balance for Health te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.  
Recht van bezwaar  
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Balance for Health of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.  
Gegevensoverdracht  
U heeft recht uw persoonsgegevens van Balance for Health te verkrijgen. Balance for Health zal deze verstrekken in een gestructureerde gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.  
Toestemming intrekken  
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij de gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Balance for Health daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.  
Reactie door Balance for Health  
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@balanceforhealth.nl. Balance for Health zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Balance for Health een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Balance for Health uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangegeven waarom het verzoek wordt afgewezen.  
 
Ontvangers van de persoonsgegevens  
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers  
Het kan zijn dat Balance for Health verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.  

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?  
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.  

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?  
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Balance for Health uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@balanceforhealth.nl. Ook voor klachten over de manier waarop Balance for Health uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@balanceforhealth.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Balance for Health
© 2018-2024
KvK 71381910
Contact
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Beheer
Deze website is ontwikkeld door Romilan ICT